fbpx

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ( ΕΥ, ΜΥΠ και ΥΕ )Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά στελέχη που κρίθηκαν Ελαφράς Υπηρεσίας ή Υπηρεσίας Ξηράς ή Υπηρεσίας Εδάφους, για λόγους υγείας και παράλληλα εκκρεμούσε η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου, τους κοινοποιούνται αποφάσεις αποστρατείας με το Διαβάστε περισσότερα…

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΠΟΠ 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 Σας πληροφορούμε ότι κυκλοφόρησαν οι νέες ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΟΠ για πρόσληψη προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μετά την έκδοση των προκηρύξεων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση με δικαιολογητικά. ΜΗΝ συμπληρώνετε, επιλέγετε και καταθέτετε δικαιολογητικά στην τύχη !!! Το Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ηλίας Γκρίτσης, πριν από

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/24-03-2005 ΤΟΥ ΝΣΚ Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.2 του ν.3257/2004 (Α΄143), οι Αξιωματικοί,Ανθυπασπιστές και Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων των ΕνόπλωνΔυνάμεων (ΕΔ), όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14,14α, 15 και 16 του ΝΔ1400/1973 (Α΄114), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ηλίας Γκρίτσης, πριν από

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Το άρθρο 13 του Ν. 3421/05 περί “Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις” καθώς και πληθώρα υπουργικών αποφάσεων ρυθμίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύναται να απαλλαχθεί ο υποψήφιος στρατευόμενος από την υποχρέωση του να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις. 1. Λόγοι υγείας (αρθ.14 ν. 3421/2005). Επρόκειτο για τον συνηθέστερο στην πράξη λόγο απαλλαγής. Αρχ   ικά Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ηλίας Γκρίτσης, πριν από

ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΠΥΞ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ) ΔΙΚΑΙΟΥΣΕ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ !!!

                                                       ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!! ΕΠΕΙΓΟΝ !!! ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ !!! ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ηλίας Γκρίτσης, πριν από

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ&ΣΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, γενικότερα ως θεσμός, ο οποίος αποβλέπει στο να δώσει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους υπό προϋποθέσεις. Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον e – Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4387/2016, έχουν τα πρόσωπα («παλαιοί» Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ηλίας Γκρίτσης, πριν από

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 Ο χρόνος που μπορεί κάποιος να διεκδικήσει αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο εξαρτάται από το είδος της αποζημίωσης που ζητείται και τη νομική βάση της αξίωσης. Για παράδειγμα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για αποζημίωση Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ηλίας Γκρίτσης, πριν από

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ 6.000€

Το Διοικητικό πρόστιμο ανυποταξίας ύψους 6.000€, είναι μια από τις σοβαρότερες και πιο κοινές κυρώσεις για το αδίκημα της ανυποταξίας. Τόσο στους ανυπότακτους εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, έχει πολλές ποικίλες συνέπειες όπως κατασχέσεις λογαριασμού, μη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας κ.α. Τι όμως είναι αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, πριν από

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

1  H ενέργεια που αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην ανατροπή του συνταγματικά κατοχυρωμένου πολιτεύματος ή την άμβλυνση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων ή κάθε ενέργεια που αντίκειται στα εθνικά συμφέροντα. 2  O κακός χειρισμός πλοίου με υπαιτιότητα του Κυβερνήτη, συνεπεία του οποίου τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού ή Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ηλίας Γκρίτσης, πριν από

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντισυνταγματική έκρινε το Διοικητικό Εφετείο την διάταξη που καθηλώνει τους αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας από ΑΣΣΥ στον βαθμό του Υπολογαχού, κρίνοντας ότι θα πρέπει να εξελίσσονται έως του βαθμού που εξελίσσονται και οι άλλοι αξιωματικοί ελαφράς υπηρεσίας.  Συγκεκριμένα, για Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, που προέρχονται από: α) Όσοι μονιμοποιήθηκαν με Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ηλίας Γκρίτσης, πριν από