fbpx

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, γενικότερα ως θεσμός, ο οποίος αποβλέπει στο να δώσει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους υπό προϋποθέσεις.

Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον e – Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4387/2016, έχουν τα πρόσωπα («παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι} της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016, δηλαδή και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχουν, εφόσον συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και υποβάλλουν τη σχετική αίτησή τους μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή τους σε Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό Κύριας Ασφάλισης ή έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

β) έχουν διακόψει ή διακόπτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υποχρεωτική ασφάλιση στον e- ΕΦΚΑ, ήτοι υφίσταται λύση της υπαλληλικής σχέσης ή αποστρατεία για τους στρατιωτικούς.

γ) κατά την υποβολή της αίτησης οι ασφαλισμένοι δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν.1846/51 ( ΑΊ79), ήτοι αναπηρία πάνω από 66,6%.

 

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών προϋποθέσεων επισημαίνεται ότι :

-Συνυπολογίζεται χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Φορείς, Κλάδους και Λογαριασμούς.

-Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μια φορά.

-Δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.

 

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης δύναται να πραγματοποιείται για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή / και για Ασθένεια σε είδος και χρήμα, καθώς επίσης και για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης.

Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στην Τοπική Διεύθυνση e- Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου κατοικίας του, με σαφή αναφορά των κλάδων επιλογής του.

Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης καταβάλλεται μηνιαία εισφορά, κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στο άρθρο 5 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα :

Οι δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. 

Η διακοπή – λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται:

-Με τη γραπτή αίτηση-δήλωση του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή – λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης

-Με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ’ αόριστόν αναπηρίας του ασφαλισμένου

-Με το θάνατο του ασφαλισμένου

-Διανομή μέσω ΊΡΙΔΑ’ με UID: 63b2bl4c550aal64e9cb9532 στις 03/01/23 16:19

-Με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας στον e – Ε.Φ.Κ.Α.

Με την εμπειρία, τις γνώσεις μας, την τεχνογνωσία μας και την θέληση που μας διακρίνει, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλ.: σταθερό: 210-2445186 & κινητό/VIBER: 698-731-8178
Δνση: Λεωφ. Δημοκρατίας 29 – Αχαρνές – Αττική ΤΚ 13675
url: militarylegalfirm.gr email: info@militarylegalfirm.gr

0 σχόλια

Απάντηση