ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσιακά

Αναφορά για τόπους προτίμησης

Διοικητικής απολογίας (εγκαλητήρια)

Αναφορά παραπόνων Α΄, Β΄ και Γ΄ Βαθμού

Αναφορές έκτακτης μετάθεσης

Άδειες

Οριστική αξιολόγηση

Αναφορά για ένταξη στην κατηγορία των στελεχών με οξέα Κοινωνικά προβλήματα

Κατ΄ εξαίρεση μετάθεση

Απονομή δεύτερης ειδικότητας

Επαναξιολόγηση

Ενδικοφανής προσφυγής

Αναφορά προσφυγής κατά μετάθεσης

Μετατάξεις

Άρση ποινής

Αναφορά αναγνώρισης συντάξιμης προϋπηρεσίας

Αναφορά εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας συγγενικού προσώπου από ΑΣΥΕ

Αναφορά άδειας ανατροφής τέκνου

Αναφορά άδειας άνευ αποδοχών

Διοικητικές αναφορές

ΕΔΕ – ΑΔΕ

Πειθαρχικά Συμβούλια πρώτου και δευτέρου βαθμού

Προαγωγές – Υποβαθμίσεις – Καθαιρέσεις-Απολύσεις

Δυσμενείς Κρίσεις Διαγραφή Δυσμενών Στοιχείων φακέλου

Βαθμολογίες

Προσφυγές, κλπ.

Στρατολογικά

Αναβολή κατάταξης στο στράτευμα, λόγω υγείας, σπουδών κλπ.

Απαλλαγή στράτευσης, λόγω υγείας, μόνιμη κατοικίας ή εργασίας στο εξωτερικό, διπλής υπηκοότητας κλπ.

Εξαγοράς στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Διευθέτηση των χρηματικών προστίμων των 6000 ευρώ, που έχουν επιβληθεί για ανυποταξία.

Σύνταξη διοικητικής απολογίας (εγκαλητήρια – απολογητικά υπομνήματα).


Αρέσει σε %d bloggers: