ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ

Η Εταιρεία μας πρωτοτυπώντας, εισάγει μια καινοτομία στο εργασιακό περιβάλλον των στρατιωτικών. Εντάσσοντας στο συνεργατικό δυναμικό της, ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς εν αποστρατεία, με εμπειρία πλέον της τριαντακονταετίας στις διαδικασίες και στα πεπραγμένα των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, σκοπεύει στην δημιουργία του τομέα Συμβουλευτικής Στρατιωτικής Εργασίας.

Η καινοτομία της παραπάνω ενέργειας μας είναι ότι υπάρχει πλέον δυνατότητα να σταθούμε Στρατιωτικοί Σύμβουλοι Εργασίας, δίπλα σε κάθε στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για οτιδήποτε τον αφορά την εργασία τους, συμβάλλοντας στην βελτίωση και την ανάπτυξη της ποιότητα του υπηρεσιακού τους έργου και κατ΄ επέκταση στην βελτίωση, μέχρι βαθμού αρίστευσης των, βαθμολογιών που λαμβάνει μέσω Εκθέσεων Αξιολόγησης και Σημειωμάτων. Ασκώντας την Συμβουλευτική διεργασία στα στελέχη, πάνω στο πεδίο των ανθρωπίνων σχέσεων στο περιβάλλον της εργασίας του, την καθημερινή ενταγμένη στους κανονισμούς πρακτική, τον τρόπο της θεσμικά σωστή εκτέλεση των διαδικασιών που προκύπτουν από κανονιστικές διατάξεις, προάγουν όχι μόνο αυτό το ίδιο το υπηρεσιακό σας έργο, αλλά συμβάλουν και στην βελτίωση του αξιόμαχου των Ενόπλων μας Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Η παραπάνω Συμβουλευτική υπηρεσία, μετά από ομόφωνη αποδοχή από την Εταιρεία μας, σας παρέχεται εντελώς δωρεάν στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Η παρούσα Εταιρεία είναι ιδέα, προσπάθεια και δημιούργημα αμιγώς Στρατιωτικών. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η ευαισθησία μας πάνω στα στρατιωτικά θέματα, πηγάζει από τα χρόνια που φοιτούσαμε στις Στρατιωτικές Σχολές και που μας ενφυσήθηκε η αγάπη για την πατρίδα και τον συνάδελφο.

Αρέσει σε %d bloggers: